Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Hur

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πως να χρησιμοποιήσετε το Hur για να διευκολύνετε συνηθισμένες εργασίες που χρειάζεται να γίνουν για την εκκλησία.

 

Τομείς

 

Δημιουργία Τομέων και Ανάθεση σε Ευαγγελιζόμενο

Δείτε στο βίντεο:

  • πως να δημιουργήσετε έναν τομέα
  • πως να επιλέξετε οικοδομικά τετράγωνα του τομέα, ή να σχεδιάσετε και να προσθέσετε ένα ελεύθερο τμήμα του χάρτη
  • πως να δημιουργήσετε μαζικά τομείς
  • πως να αναθέσετε τον τομέα σε έναν ευαγγελιζόμενο